Warranty

InVue garandeert dat als, binnen één (1) jaar na aankoop er iets mankeert aan het materiaal of het vakmanschap, en als, volgens InVue, het product normaal gebruikt en verzorgd is, en als er geen schade of slijtage door misbruik, verwaarlozing, verkeerd gebruik, geknoei of door een ongeluk ontstaan is, dat het product dan kosteloos gerepareerd of vervangen wordt, zoals InVue naar eigen goeddunken kan bepalen. Alle claims met betrekking tot defecten dienen schriftelijk te worden ingediend en niet later dan tien (10) werkdagen na het ontdekken hiervan. DEZE GARANTIE IS GEMAAKT EN VERVANGT ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL ALLE ANDERE GARANTIES ZIJN UITGESLOTEN. Het product is geen verkoop van consumentengoederen en is alleen voor commercieel of bedrijfsmatig gebruik.

DE ENIGE VERPLICHTING VAN INVUE IS HET REPAREREN OF VERVANGEN VAN DIE PRODUCTEN WAARVAN BEWEZEN IS DAT ZE DEFECT ZIJN. INVUE IS OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK HETZIJ UIT ONRECHTMATIGE DAAD OF UIT CONTRACT VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE, DIRECT OF INCIDENTEEL, OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE PRODUCTEN. In geen geval zal de aansprakelijkheid van InVue de aankoopprijs van een product overschrijden.

 

Volg ons!

Ontvang als eerste nieuwe informatie over InVue-producten, aankomende evenementen en nieuws over het bedrijf.

LinkedInYoutubeVimeoTwitterFacebook
 
 
© 2017 InVue Security Products. Alle rechten voorbehouden. Er is geen voorkeur uitgesproken voor InVue-producten door de fabrikanten van de weergegeven producten.